VERİ KORUMASI

Veri koruması

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden çok memnunuz. Veri koruması, Prof. Dr. Aktaş Şirketi. Prof. Dr. Aktaş Şirketi’ne genellikle herhangi bir kişisel veri sağlanmadan mümkündür. Ancak veri sahibinin web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak istemesi durumunda kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uygun olarak ve Prof. Dr. Aktaş Şirketi’nin geçerli ülkelere özel veri koruma düzenlemeleri. Şirketimiz, bu veri koruma beyanı aracılığıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuyu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca veri sahipleri, bu veri koruma beyanı aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir.

Profesör Doktor. Aktaş Şirketi, veri sorumlusu olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olan en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak amacıyla çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemi uygulamaya koymuştur. Ancak internet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları bulunabildiğinden mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle her veri sahibi, kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte özgürdür.

Tanımlar

Prof. Dr. Aktaş Şirketi, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ni (GDPR) yayınlarken Avrupa yasa koyucusunun kullandığı şartları esas almaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra kamuoyunun da okuması ve anlaması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

a)    Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgidir. Bir gerçek kişi, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bunları ifade eden bir veya daha fazla özel özelliğe atıfta bulunarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabiliyorsa, kimliği belirlenebilir kabul edilir. o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

b)    Veri Sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri veri sorumlusu tarafından işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir her gerçek kişidir.

c)    İşleme

İşleme, kişisel veriler üzerinde otomatik olsun ya da olmasın, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, okuma, sorgulama, kullanma, iletme, dağıtma veya aktarma yoluyla ifşa etme gibi otomatik yöntemlerle gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir. başka türlü hüküm, hizalama veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha.

d)    İşlemenin Kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmelerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e)    Profil Oluşturma

Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihleri, ilgi alanlarını analiz etmek veya tahmin etmek için bu kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesidir. o gerçek kişinin güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleri.

f)     Takma Ad Kullanma

Takma ad kullanma, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine devredilemeyecek şekilde, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve aşağıdakileri sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla işlenmesidir. kişisel verilerin bir fikir olmadığını